Psycholoog Drenthe

 • Alle psychologen
 • Coaching en therapie
 • De telefoongids
 • Direct psycholoog
 • Emdr therapeuten
 • Ggz drenthe
 • Indigo
 • Praktijk blommaer
 • Psychologen overzicht
 • Psycholoog assen
 • Psycholoog assen
 • Psycholoog en praktijk
 • Psycholoog.site
 • Griekse ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Zij doet dit over het algemeen door het volgen van de wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen. (Voor de psychologie van andere dieren zie dierpsychologie.)

  Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van dieren (in het bijzonder mensen), zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Met de opkomst van de gedragsgerichte stroming (behaviorisme) werd het object van de psychologie gereduceerd tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van dieren (in het bijzonder mensen) omdat het innerlijk leven zich niet objectief door wetenschappelijke waarneming zou laten registreren, maar alleen subjectief door introspectie en begrijpen. Niet iedere psycholoog kon zich vinden in dit primaat van het fysieke. Onder meer Carl Gustav Jung sprak in zijn essay \"Das Grundproblem der gegenwärtigen Psychologie\" (Het grondprobleem van de hedendaagse psychologie) uit 1931 in dit verband over een \"Psychologie ohne Seele\" (psychologie zonder ziel).

  Men is van deze beperking teruggekomen, onder andere door de zogenaamde \ cognitieve revolutie\ in de psychologie, door het grote maatschappelijke belang van de psychotherapie en door de connotaties die het woord \ psychologie\ bij alledaagse taalgebruik oproept. Daarbij denkt men immers in de eerste plaats aan de motieven, emoties en gedachten die een mens tot bepaalde handelingen brengen, waarbij die motieven ook nog eens volkomen onbewust kunnen zijn. Zich uitsluitend beperken tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag is uit strikt wetenschappelijk oogpunt te verkiezen, maar veel van de psychologie voltrekt zich in het verborgene van het brein van individuele mensen, en wie het gedrag van mensen verklaren en begrijpen wil kan niet zonder theorieën over de werking van al die niet objectief waarneembare processen in de hersenen.

  De psychologie wil het gedrag van mensen beschrijven, begrijpen en van daaruit soms ook kunnen voorspellen. Dat laatste lukt voor groepen van mensen (bijvoorbeeld: \"de meerderheid zal zich zus en zo gaan gedragen\") vrij aardig, maar op het niveau van het individu (\"zij of hij zal zich zus of zo gaan gedragen\") is de voorspellende kracht van de psychologie (nog) heel zwak.

  " onclick="javascript:hit(36338620);">Rubriek Psycholoog Drenthe
 • Vind een therapeut
 • Zorgkaart nederland
 
 

Gerelateerd

Careandcoaching.nl


Wat is precies een psycholoog en wat houd psychologie eigenlijk in?

Psychologie houdt zich bezig met onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag. Psychologie gaat eigenlijk over alle mensen. Een psycholoog zoekt antwoorden op problemen van mensen rond hun denken, voelen en doen. Psychologen praten met mensen over hun problemen en lossen deze samen op, dat is hun beroep.